Strona główna
Recenzje
Geneza
Kontakt
Intro
ZBIÓRKA
QUO VADIS - WIEK XX
                           „Dzieje naszej Ojczyzny, także w wielu bolesnych wymiarach wieku XX, przypominają nam o dziedzictwie wartości, którym wierne były pokolenia Polaków. Wielokrotnie nasi Rodacy manifestowali moc umiłowania wolności, solidarności i szacunku wobec każdego człowieka.                                                                                           Podejmowanie tego szlachetnego etosu naszego narodu, również za pośrednictwem twórczości literackiej może umożliwić nam budowanie nowoczesnej i dojrzałej wspólnoty, otwartej na potrzeby drugiego człowieka i gotowej podejmować wyzwania współczesnego świata.” (…)

- z listu Kancelarii Prezydenta RP do autora „Quo vadis - wiek XX", maj 2020r.

Pieczę nad pierwszym w historii wydaniem „Quo vadis - wiek XX" dla księgarni przejęło Wydawnictwo Literackie „Atena". Zbiórka pieniędzy na ten cel będzie organizowana na platformach Wspieram Kulturę oraz Polak Potrafi.                                                                                    O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Serdecznie pozdrawiamy czytelników, sponsorów, wszystkich, którym leży na sercu wspieranie kultury polskiego narodu, dziękujemy tym, którzy zapragnęli mieć tę niezwykłą książkę w swojej biblioteczce.
Zbiórka
© copyright by RENOIR AD 2020 Denmark